Kategorie

Neduhy Sexuální dysfunkce

Pod tímto pojmem se skrývají poruchy spojené se sexuálním výkonem. Můžou být spojeny s nedostatkem libida, či naopak přílišné touhy a vliv může mít také psychické rozpoložení daného jedince. Mezi esenciální oleje podporující ženské libido patří například Jasmín, k těm, co podporuje to mužské, patří bezesporu například olej Borovice.

Jméno Cena Oblíbenost

Počet výsledků na stránku